NA-MA POTI

NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

I. gimnazija v Celju se je aktivno vključila v projekt NA-MA POTI, v katerem bo sodelovala kot razvojni vzgojno izobraževalni zavod. Projekt deluje pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in bo trajal do 30. 6. 2022. V projekt se je na I. gimnaziji v Celju vključilo 11 strokovnih delavcev z različnih predmetnih področij.

Gre za dolgoročen vseslovenski projekt, ki bo vključeval celotno vzgojno izobraževalno vertikalo (od predšolskega obdobja do univerzitetne izobrazbe) in bo omogočil kakovostnejši razvoj naravoslovne in matematične pismenosti otrok in učencev.

Glavni cilji, ki jim bomo sledili, so spodbujanje prožnih oblik učenja, podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema ter razvoj in udejanjanje  inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.

Več o projektu:

https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Andreja Toplak, koordinatorica projekta


Okrogla miza: decembrsko nakupovanje in obdarovanje, 19. 12. 2019

Dijaki so na drugi okrogli mizi v decembru govorili o decembrskem nakupovanju in obdarovanju. Pri tem so se prelevili v mag. ekonomije in finančnega svetovalca, ki je predstavil statistiko zapravljanja s Sloveniji, dr. sociologije, ki je predstavila sociološki vidik razvoja obdarovanja, dr. psiholoških znanosti, ki je predstavila ali nas darila res naredijo srečnejše, dr. fizike, ki je predstavil učne igrače in predsednika društva za sonaraven razvoj, ki se je posvetil problematiki vpliva potrošništva na varovanje okolja.

_

Debata na temo cepljenja v 3.A razredu, 10. 12. 2019

_

Delavnice z dr. Andražem Stožerjem: QuantiPhy, 20. 2. 2018

(simulator kardiovaskularnih funkcij in membranskih potencialov)

Povezava: https://phy.percipio-big-data.com/cardiovascular#theory