Nevarni ognjemeti

blog.positscience.com

Drage kolegice in kolegi!

Ste vedeli, da »Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja s trdnimi delci ter predstavljajo tveganje za zdravje!«? O tem si lahko preberete v zloženki »OGNJEMETI in druga zabavna PIROTEHNIKA ZASTRUPLJAJO OZRAČJE«, avtorice izr.prof.dr. Maje Remškar iz Inštituta Jožef Stefan & Centra odličnosti Namaste, ki je nastala v okviru projekta Nanoforce UNI NG. Zloženka v pdf formatu je priložena oz. jo najdete v SU ŠS. Vsebina je poljudno strokovna in podkrepljena z rezultati meritev in slikami. Avtorji ocenjuejo da je primerna za učence tretje triade OŠ in srednješolce ter njihove starše.

Za ilustracijo navajamo nekaj izsekov iz zloženke:

»Neprijeten hrup, ki ga povzroča pirotehnika, je neznatna težava v primerjavi z dolgotrajno onesnaženostjo zraka.«

»Tudi male otroške radosti – prižiganje povsod dostopnih iskric niso le nedolžna zabava. Izmerili smo nad 160.000 nanodelcev iz barijevih, aluminijevih in železovih reakcijskih produktov v cm3 zraka med prasketanjem ene same iskrice. Nanodelci dveh velikostnih redov, pod 20 nanometrov in okrog 100 nanometrov, so vztrajali v ozračju laboratorija več ur.« »Med temi elementi je najbolj strupen barij, ki je glavna sestavina iskric (37 %).«

»Nanodelci so kemijsko zelo reaktivni, zato je njihovo vdihavanje zdravju škodljivo.« »…zato pljučna celica takega delca ne spozna kot sovražni tujek in ga s procesom endocitoze spusti vase in posledično tudi v krvni obtok.«

Preberite in informirajte… Svetovalke PS za kemijo

Ognjemeti_f.pdf