Zdravilne rastline

“ZDRAVILNE RASTLINE – UČINKOVITA, ČEPRAV NE ČUDEŽNA ZDRAVILA”

V četrtek, 24. 3. 2016 smo se tri dijakinje v okviru krožka za trajnostni razvoj udeležile predavanja o zdravilnih rastlinah. Predaval je prof. dr. Samo Kreft, mag. farm., predstojnik Katedre za farmacevtsko biologijo na Fakulteti za farmacijo, UL. Predavanje je bilo namenjeno dijakom, učencem tretje triade osnovnih šol in širši javnosti ter je potekalo na MFDPŠ Celje.

O zdravilnih rastlinah med ljudmi vladata dva predsodka oz. stereotipa. Prvi je ta, da so zdravilne rastline varne, ker so naravne in ljudje tako samoumevno povezujejo pojma učinkovito in naravno. Drugi je ravno obraten in sicer pravi, da so te rastline zastarele in njihova učinkovitost ni znanstveno dokazana ter da so te zdravilne rastline uporabljali naši predniki, ko še niso imeli sodobnih zdravil, danes pa jih zaradi razvoja znanosti, tehnologije in novih spoznanj ne potrebujemo več.

Z rušenjem prvega predsodka smo izvedeli, da zdravilne rastline lahko predstavljajo tveganje. Ena izmed skupin zdravilnih rastlin so rastline z močnimi učinkovinami. Zaradi tega jih je  potrebno pripravljati in uporabljati na strokoven način, saj lahko v nasprotnem primeru pride do zastrupitev. Ljudje rastlin iz te skupine že dolgo ne uporabljajo več v ljudski medicini, ker se zavedajo, da povzročajo akutno nevarnost. Primera te skupine sta naprstec in volčja češnja. Učinkovine nekaterih rastlin lahko delujejo kronično strupeno, simptomi pa se pokažejo šele po daljšem času uporabe, npr. odpoved ledvic. Primer take rastline je podraščec.

1

Slika 1: Naprstec

Skozi predavanje smo izvedeli, da ne ena ne druga trditev nista popolnoma pravilni. Za želen učinek moramo rastline in njihove učinkovine dobro poznati, biti zelo previdni pri izbiri in jo  pripraviti na varen način. Še posebej moramo biti pozorni na izgled in podobnosti med določenimi rastlinami, saj sta si lahko dve rastlini zelo podobni oz. skoraj enaki, njuni učinki pa so popolnoma različni. Primer takšnih rastlin sta rukola in grint. Medtem, ko je rukola solata, je grint plevel, njun izgled pa je popolnoma enak.

(povzeto: zapiski in posnetki predavanja)

2

Slika 2: Volčja češnja

Vse tri smo mnenja, da je bilo predavanje zelo zanimivo in poučno, saj smo izvedele veliko novih in praktičnih informacij na področju, za katerega se zanimamo in nas veseli. Predavanje je potekalo še toliko bolje, saj je bilo vzdušje sproščeno in nam je snov bila podana na zanimiv način ter podkrepljena s slikovnim gradivom in resničnimi zgodbami.