Ekskurzije

Naravoslovci pošiljajo pozdrave iz Srbije (april 2018)

Šest kajuhovcev se je udeležilo mednarodnega naravoslovnega raziskovalnega tabora, ki je potekal od  23. do 27. aprila v raziskovalnem središču Petnica v Srbiji. Dijaki so v laboratorijih in na terenu proučevali teme  s področja, ki so si ga izbrali – kemije, biologije, fizike, astronomije. Družili so se z vrstniki več evropskih držav in sklepali nova prijateljstva. Tabor v Petnici je ena od aktivnosti v okviru projekta RAST, ki za nadarjene dijake z različnih področij, organizira številne brezplačne delavnice.

Kajuhovi naravoslovci  pošiljajo pozdrave iz Petnice in se zahvaljujejo mentorjem za to izkušnjo.

_

Spoznavni dnevi v Logarski dolini – terensko delo (september 2016) 

 

Nagradna naravoslovna ekskurzija –  Škocjanski zatok, Piran (junij 2016) 

 

Medpredmetna ekskurzija na Primorsko (maj 2016)

Dijaki 2. letnika so bili 4. maja  2016 na ekskurziji v okviru obveznega dela OIV. Ogledali so si Park Škocjanske jame, Krajinski park Strunjan in Krajinski park Sečoveljske soline.

 

 Ogled Urada za meroslovje, maj 2016

V okviru odprtih vrat smo se prijavili na ogled Urada RS za meroslovje v Celju. Urad so si ogledali dijaki in dijakinje, ki se zanimajo za naravoslovje. 

 

Ekskurzija v Ljubljano za 3. letnik – priprave na maturo iz biologije (april 2016)  

 _
Nagradna naravoslovna ekskurzija – Zagreb (junij 2015) 

Ogled Inštituta Jožef Stefan (september 2014)


 

Nagradna naravoslovna ekskurzija –  Škocjanski zatok, Luka Koper, Izola (september 2014) 

 

Geografsko-naravoslovna ekskurzija 1. letnikov v Logarsko dolino (oktober 2013)

 

Nagradna naravoslovna ekskurzija – Vilenica, Sečoveljske soline, Piran (junij 2013)

 

Naravoslovna ekskurzija za 2. letnik v Škocjan (april 2013)

Terenske vaje iz biologije – Koper, Strunjan, Piran (maj 2012)

Naravoslovni dan – Jama Pekel (september 2010)

Nagradna naravoslovna ekskurzija – Zagreb (junij 2010)

Fizikalna ekskurzija po Švici – Einsteinova hiša, Technorama, CERN (april 2009)

Naravoslovni dan – Jama Pekel (september 2008)

Naravoslovna ekskurzija v Ljubljano (Union, Zoo, Podgorica) (oktober 2007)

Naravoslovna ekskurzija – Soline, Škocjan (maj 2007)

Ekskurzija Naravoslovnega društva v Munchen (december 2007)