O nas

Naravoslovno društvo I. gimnazije v Celju je bilo ustanovljeno spomladi leta 2007 na pobudo dijakov Maje Alif, Marije Malgaj, Vesne Jamnišek, Urbana Jezernika in Jane Lobe. Prva mentorica društva je bila profesorica Nataša Zabukovšek, kasneje pa je mentorstvo prevzela mag. Mojca Alif.

Primarni namen društva je približati naravoslovje dijakom naše gimnazije, pa tudi širši javnosti.

Naravoslovno društvo I. gimnazije v Celju deluje že 13. leto.

Med poglavitne dejavnosti društva spada organiziranje rednih mesečnih predavanj slovenskih znanstvenikov z različnih področij naravoslovja, matematike, medicine, tehnike … Vsako leto pa društvo organizira tudi ekskurzijo po Sloveniji ali tujini (reaktorski center Podgorica, Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, tehniški muzej na Dunaju in v Zagrebu …). Med aktivnosti društva sodijo tudi raziskovalno delo, predstavitve naravoslovnih študijev in poklicev, predstavitve počitniških raziskovalnih taborov za srednješolce v Sloveniji in tujini.

Aktivnosti društva so v prvi vrsti namenjena našim dijakom in profesorjem, z veseljem pa medse sprejemamo tudi osnovnošolce, dijake drugih celjskih srednjih šol, naše upokojene profesorje in vse »naravoslovce po srcu«.


Vodilni organi Naravoslovnega društva I. gimnazije v Celju:

predsednica:

oblikovalec spletne strani: prof. Goran Kosem

mentorica: mag. Mojca Alif