NA-MA POTI

 

 
                       

NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

I. gimnazija v Celju se je aktivno vključila v projekt NA-MA POTI, v katerem bo sodelovala kot razvojni vzgojno izobraževalni zavod. Projekt deluje pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in bo trajal do 30. 6. 2022. V projekt se je na I. gimnaziji v Celju vključilo 11 strokovnih delavcev z različnih predmetnih področij.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

Več o projektu: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

Andreja Toplak, vodja šolskega projektnega tima I. gimnazije v Celju

Okrogla miza: decembrsko nakupovanje in obdarovanje, 19. 12. 2019

Dijaki so na drugi okrogli mizi v decembru govorili o decembrskem nakupovanju in obdarovanju. Pri tem so se prelevili v mag. ekonomije in finančnega svetovalca, ki je predstavil statistiko zapravljanja s Sloveniji, dr. sociologije, ki je predstavila sociološki vidik razvoja obdarovanja, dr. psiholoških znanosti, ki je predstavila ali nas darila res naredijo srečnejše, dr. fizike, ki je predstavil učne igrače in predsednika društva za sonaraven razvoj, ki se je posvetil problematiki vpliva potrošništva na varovanje okolja.

_

Debata na temo cepljenja v 3.A razredu, 10. 12. 2019

_

Delavnice z dr. Andražem Stožerjem: QuantiPhy, 20. 2. 2018

(simulator kardiovaskularnih funkcij in membranskih potencialov)

Povezava: https://phy.percipio-big-data.com/cardiovascular#theory