NGRVŽ

NOVA GENERACIJA RAZISKOVALCEV VED O ŽIVLJENJU

(več o projektu)


Zaključna konferenca projekta NGRVŽ, Brdo, 25. avgust 2014

Foto: g. Aleksander Medveš

Več fotografij.


Naravoslovne delavnice v okviru projekta NGRVŽ,  10. in 11. april 2014

V četrtek, 10. 4. 2014, in v petek, 11. 4. 2014, so popoldan na naši gimnaziji potekale delavnice v okviru projekta Nova generacija raziskovalcev ved o življenju, v katerem sodelujejo Filozofska fakulteta, Fakulteta za farmacijo in Kemijski inštitut. Delavnic smo se udeležili dijaki od 1. do 4. letnika, ki so nas te teme zanimale.

V četrtek, 10. 4. 2014, je najprej potekala delavnica Mesto prihodnosti – identiteta, zgodovina in globalizacija, v kateri so nas predavatelji doc. dr. Damjan Mandeljc, Tjaša Učakar in mag. Ana Ješe Perković s Filozofske fakultete v Ljubljani najprej seznanili s procesom globalizacije in razvojem mest skozi zgodsam_3660ovino. Po krajšem predavanju in ogledu krajšega filma, je sledilo delo po skupinah. Dijaki smo bili razvrščeni v štiri skupine. Poiskati smo morali prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti mest (tako Celja, kot tudi svetovno znanih velemest).

Sledila je delavnica z naslovom Antibiotiki: čudežna zdravila, ki izgubljajo moč, ki sta jo pripravila doc. dr. Tomaž Bratkovič in Peter Molek, oba s Fakultete za farmacijo. Najprej nam je doc. dr. Tomaž Bratkovič predaval o antibiotikih, odpornosti proti njim in o gramicidinu, ki smo ga v eksperimentalnem delu, ki je sledsam_3678ilo predavanju, iz prekonočne kulture B parabrevi s ATCC 8185 izolirali ter očistili z uporabo adsorpcijske kromatografije tudi sami. Poleg tega smo ocenili tudi koncentracijo gramicidina v eluatih in opazovali njegovo antibiotično aktivnost.

V petek, 11. 4. 2014, se je ob 12.45 začela delavnica Naravna imunost. Predavateljice s Kemijskega instituta dr. Karolina Ivičak Kocjan, dr. Jelka Pohar, Alja Oblak in Anja Golob so nas najprej seznanile s tem, kaj je naravna imunost, kako jo pridobimo, zakaj je pomembna, nato pa smo v šolskem laboratoriju izvedli dve eksperimentalni vaji. Pri 1. vaji smo pripravili krvni razmaz, ga obarvali in si ga nato ogledali še pod svetlobnim mikroskopom. Pri 2. laboratorijski vaji ELISA pa smo poskušali določiti, katera vrsta nukleinskih kislin se veže na receptor TLR3.

Sledila je še zadnja delavnica z naslovom Patogeni mikroorganizmi. Prof. dr. Matic Legiša in Darjan Andrejc s Kemijskega inštituta sta nam teoretično predstavila patogene mikroorganizme. Nato pa smo v laboratoriju sami eksperimentalno, z redčitvijo, določili število mikroorganizmov na ploščah. Za tem smo preverili še prisotnost le-teh v šolskem okolju – na šolskih klopeh, v stranišču, na kljukah, pipah, hodnikih, okenskih policah. Preverili smo tudi sterilnost rok, učinek umivanja in razkuževanja.

mycobacterium tuberculosis 030

Mycobacterium tuberculosis.

Po končanem praktičnem delu vaje smo prisluhnili še zaključku predavanja, v katerem smo med drugim tudi ugotovili, da so nekateri mikroorganizmi,na zanimiv način povezani tudi s književnostjo. Bakterija Mycobacterium tuberculois izloča snov tuberkolin, ki povzroča evforijo in okrepi čustvovanje, s tem pa naj bi posledično vplivala na umetnost 19. stoletja, saj so imeli to bolezen številni književniki in skladatelji, kot so: Schiller, Goethe, Dostojevski, Chopin, Kafka, Kosovel …

(Prosojnice s predavanja.)

Odzivi udeležencev so bili zelo pozitivni, saj smo se srečali z izredno zanimivimi, pestrimi, za vsakdanje življenje pomembnimi in skrbno izbranimi aktualnimi temami. Tudi predavanja so bila odlična, saj so predavatelji podali snov tako, da jo je vsak lahko razumel brez težav, manjkalo pa ni niti zabave in veselja. Predvsem navdušujoč je bil praktičen del, saj smo lahko uporabljali najnovejši laboratorijski inventar, ki ga drugače ne bi spoznali.

Utrinki z delavnic:


Okrogla miza o bioloških zdravilih, 23. januar 2014

V četrtek, 23. januarja, je od 14. do 17. ure v dvorani Gimnazijka potekala okrogla miza o bioloških zdravilih, ki so jo vodili predavatelji s Fakultete za farmacijo in Kemijskega inštituta. V okviru okrogle mize se je zvrstilo nekaj kratkih predavanj, dogajanje pa sta popestrili dve debati. (več)


Naravoslovne delavnice v okviru projekta NGRVŽ,  5. in 6. april 2013