Trajnostni razvoj

»Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjsko prizadevanje, ki spodbuja posameznike, institucije in družbe, da gledajo na jutri kot na dan, ki pripada vsem nam … «

(Iz listine Združenih narodov Desetletje vzgoje za trajnostni razvoj)

Ob začetku šolskega leta 2015/16 je pričel delovati krožek za trajnostni razvoj in sicer na pobudo projektne ekipe »Kajuhovi junaki«, ki je bila v okviru tekmovanja Chemgeneration – Junaki prihodnosti, zmagovalna ekipa po mnenju strokovne žirije.

http://naravoslovci.splet.arnes.si/projekti/chemgeneration-junaki-prihodnosti/

Vodstvo šole je prisluhnilo idejnim pobudam projektne skupine »Kajuhovi junaki« in omogočilo nakup visokih gredic. Postavitev gredic in nastale aktivnosti dajejo šoli prav posebno dimenzijo. 4. novembra 2015 smo v okolici šole postavili štiri visoke grede in piramidni vrt. Z vsemi jesenskimi opravili smo zaključili 24. novembra. Jesenski čas je namreč idealen za pripravo permakulturnega vrta.

Permakultura je način razmišljanja in življenja z naravo. Opišemo jo lahko kot etični sistem načrtovanja, ki je primeren za pridelavo prehrane, izrabo prostora kakor tudi gradnjo prebivališč. Temelji na pozornem in preudarnem opazovanju narave in naravnih procesov ter prepoznavanju univerzalnih vzorcev in principov z vključevanjem le-teh v naše želje in okoliščine.

25

Naši gimnazijci so se tako aktivno vključili, se medsebojno povezali in zelo predano opravili vsa dela od postavitve do zapolnitve gredic. Vsa opravila smo skrbno načrtovali in premišljeno opravili. V zimskem času, času mirovanja, smo počakali, da se naložene plasti v gredicah posedejo, da naravni procesi opravijo svoje delo in spomladi veselo nadaljevali z zasaditvijo le-teh po skrbno izdelanem načrtu.

_

Visoke grede smo tako spomladi 2016, zasadili z zelišči, ki smo jih vzgojili sami. V piramidni vrt smo nasadili jagode in se konec maja veselili bogatega pridelka. Člani krožka so vsa zelišča označili s tablicami in imeni, ki so jih izdelali sami.

_

Zaradi ugodnih rastnih pogojev so se vsa zelišča bujno razrasla. Ker je bilo suho poletje, smo rastline pridno zalivali. Zelišča smo pobirali in sušili. Le-ta smo uporabili za izdelavo Zeliščnega čaja s šolskega vrta, zeliščnih in kopalnih soli ter maceratov. Vodstvo šole je prisluhnilo pobudi o nakupu parnega destilatorja – alembika. Tako smo lahko začeli s parno destilacijo rožmarina, sivke in žajblja, pridobivati prve hidrolate (rožne vodice) in eterična olja. Vse našteto smo lahko uporabili pri izdelovanju naravnih kozmetičnih izdelkov (deodorantov, krem in mil). Narejena je bila široka paleta izdelkov, zato smo z njimi z veseljem in ponosom sodelovali na šolskem božičnem bazarju. Vse izdelke smo zavili v darilca in jih opremili  z etiketami, ki smo jih sami oblikovali in izdelali. Poleg omenjenega smo kuhali marmelade, naredili jabolčni kis in ugotavljali njegovo kakovost, s kemijsko analizo ocetne kisline.

http://www.prvagim.si/dobrodelni-bazar

_

12. aprila 2017 je bila za člane krožka organizirana delavnica izdelovanja rož iz papirja, ki jo je vodila gospa Martina Felicijan, znana ohranjevalka kulturne dediščine. Pod njenimi prsti nastajajo raznovrstne cvetlice, ki samostojno ali povezane v različne šopke, delujejo kot »prave«.

_

17. maja 2017 smo nasadili z dijaki 3.č in 2.č razreda 80 sadik sivk ob Trubarjevi ulici.

_

15. junija 2017 smo člani krožka v dopoldanskem času organizirali zeliščno razstavo, za vse dijake in profesorje naše gimnazije, po točno določenem urniku. Razstava je bila razdeljena v tri sklope. V učilnicah 38 in 39 smo prikazali sveža in suha zelišča z vsemi opisi in izdelke, ki smo jih iz le-teh izdelali sami. Obiskovalci so si prav tako lahko ogledali visoke grede in nasad sivk. Člani krožka so predstavili svoje aktivnosti in vodili posamezne oddelke skozi posamezne točke.

http://www.prvagim.si/zeliscna-razstava-krozka-za-trajnostni-razvoj

_

Zaradi gradnje telovadnice smo morali visoki gredi premakniti in ponovno napolniti.

http://www.prvagim.si/urejamo-solski-vrt

_

Izdelava jaslic z gospo Marto Benedik

Gospa Marta Benedik je prava poznavalka izdelave jaslic iz testa po belokranjskem izročilu. V petek, 1. decembra, smo jo povabili na delavnico. Svoje bogate izkušnje, znanje in poseben navdih za ustvarjanje je prenesla na vse udeleženke. Bile smo navdušene nad njeno pozitivno energijo, radostjo in pridobljenim znanjem. Družila in povezovala nas je neverjetna toplina in umirjenost. Ko se povežeta mladostna energija in ustvarjalnost udeleženk, z dolgoletnimi izkušnjami duhovno bogate vodje, lahko nastanejo le čudoviti izdelki, ki so nared za prihajajoče praznike … Iskrena HVALA gospe Marti!